HIDROIZOLACIJA

GR HIDRO-KONDOR SOMBOR

Facebook

Skopljanska 52    25000 SOMBOR

   063/8480460   063/8115284

kondorin@gmail.com

Hidroizolacija
vlažnih objekata

Mašinsko sečenje zidova i postavljanje nove horizontalne hidroizolacije

Mašinsko sečenje zidova i postavljanje nove horizontalne hidroizolacije je prema dosadašnjem iskustvu najpouzdanije trajno rešenje za otklanjanje kapilarne vlage.

Postupak se uspešno primenjuje na objektima od cigle, čerpića, naboja, raznih vrsta blokova (šuplji, siporex, betonski).

PREPORUKA: U najvećem broju slučajeva, na oko 90% objekata primenili smo upravo ovaj metod, koji je efikasan i veoma pouzdan, sa dugim vekom trajanja ugrađene izolacije.

Postupak:

1. Obijanje postojećeg vlažnog maltera sa zidova
2. Presecanje zida električnim testerama
3. Postavljanje novog sloja hidroizolacionog materijala zajedno sa malterom
4. Stabilizacija zida drvenim ili plastičnim klinovima

Materijali:

 • Kondor V-3 i V-4 domaćih proizvođača
 • Kondor Linokrom TPP – ruskog proizvođača “ТЕХНОНИКОЛЬ”
 • Kondor Uniflex EPP – ruskog proizvođača “ТЕХНОНИКОЛЬ”
 • Igrostop šine – italijanskog proizvođača “Comer”
Injektiranje

Hidroizolacija injektiranjem

Hidroroizolacija injektiranjem se može izvršiti isključivo na objektima koji su zidani punom opekom, uz uslov da je vezivno sredstvo malter. 

Ovaj način hidroizolacije se ne primenjuje na objektima koji su zidani punom opekom, a kod kojih je kao vezivno sredstvo primenjeno blato. Takođe se ne vrši na objektima od naboja, kao ni kod objekata zidnih blokovima.

NAPOMENA: Naša je preporuka da se kad god je to moguće umesto ovog načina izvede postupak mašinskog sečenja zidova, iz razloga što je postavljanje nove horizontalne hidroizolacije način koji obezbeđuje kvalitetnije i dugoročnije rešenje problema vezanih za pojavu kapilarne vlage.

Postupak:

1. Obijanje maltera iz prve vidne fugne iznad nivoa poda
2. Obeležavanje rupa za bušenje
3. Bušenje horizontalnih rupa u razmaku 12 cm. prečnika 12 mm.
4. Čišćenje rupa kompresorom
5. Injektiranje hidroizolacionim materijalom SikaMur®-InjectoCream

Materijali:

 • Sika / SikaMur®-InjectoCream
 • DRAMIN / Izolit 5 HIDROFOB
  paleta proizvoda firmi:
 • KÖSTER
 •  isomat
  i drugih….

Hidroizolacija
podruma

Hidroizolacija podruma od prodora podzemnih voda

Postupak:

1. Obijanje zidova podruma
2. Čišćenje cigala i fugni od ostataka krečnog maltera
3. Izrada holkera
4. Popunjavanje fugni cementnim malterom
5. Nanošenje hidroizolacionog materijala (penetrat) na zidove podruma

Hidroizolacija podruma od kapilarne vlage

Postupak:

1. Uklanjanje postojećih slojeva glet mase i poludisperzije do maltera
2. Izrada holkera
3. Nanošenje hidroizolacionog sloja Izolit FLEX AQUASTOP – DRAMIN

Hidroizolacija
ravnih krovova i terasa

Hidroizolacija bitumenskim trakama

Postupak:

1. Priprema
2. Nanošenje bitulita
3. Ugradnja otparivača
4. Varenje kondora

Hidroizolacija na bazi polimera

Postupak:

1. Priprema postojećih pukotina
2. Popunjavanje pukotina materijalom “Izolit KIT FIBER” DRAMIN
3. Nanošenje materijala “Izolit PRAJMER GP” DRAMIN
4. Nanošenje izolacije “Izolit POLYCOAT ELASTIC” DRAMIN u dva sloja sa mrežicom između slojeva
5. Izrada završnog sloja protiv UV zračenja “Izolit AQ premaz” DRAMIN
6. Postavljanje posipa od šljunka

error: Content is protected !!